מדיניות פרטיות

החזרות וביטולים:

מובהר כי לנוכח העובדה שאין לחברה כל שליטה על היקף השימוש שלך באתר ו/או בתכניו, הרי בעצם ביצוע הרכישה באתר ומתן זכות הגישה לאתר ולתכניו, מתגבשת עסקת הרכישה בינך לבין החברה והיא הופכת לסופית.

ֿבהתאם, אין אפשרות ו/או זכות לביטול רכישה שבוצעה באתר ו/או לקבלת החזר כספי כלשהוא בגינה.