סיכום החומר תוך שימת דגש על הבנת השפה המקראית
הקניית מיומנות בניתוח טקסטים תוך התייחסות לפרקים משולבים
הבנת הרמזים הלשוניים והצורניים
הכנה לקטע שאינו נלמד
מדגם של שאלות ותשובות נפוצות מתוך בגרויות של 10 שנים קודמות

רשימה של תוכן – תנ"ך מתכונת חדשה

שיעור לדוגמה תנ"ך מתכונת חדשה

מבוא התנ"ך מתכונת חדשה

לרכישה‎