השיעורים קצרים וממוקדים להקלה על הזכירה.
בטקסט הכתוב ישנה הדגשה של המשפטים החשובים ביותר.
בשיעורי האודיו השינוי בטון מסייע להבנת החומר.
לאחר כל פרק סדרה של שאלות לבדיקה עצמית.
פתרון אמתי לשיפור הציונים בבחינת הבגרות.

רשימה של תוכן – הסטוריה ב

שיעור לדוגמה הסטוריה ב

מבוא הסטוריה ב

לרכישה‎