בכל שיעור נלמדת יצירה אחרת
בטקסט הכתוב יש הדגשה של המשפטים החשובים ביותר לזכירה
הסיכום של החומר מוגש באמצעות טבלאות
מבחר השאלות העדכניות והחשובות ביותר
תשובות מלאות ומדויקות לכל השאלות

רשימה של תוכן – ספרות

שיעור לדוגמה ספרות : פרנהיים / ש"י עגנון

מבוא ספרות

לרכישה‎